Tillbyggnad Träningsanläggningen I19 Boden

Beställare Fortverket
Färdigt 2012

traningsanlaggningen

 

Nybyggnation Rökgaskondenseringshus Värmeverket Boden

Beställare Bodens Energi AB
Färdigt 2013

Bygg01

 

 

Nya Rötkammaren med Teknikhus, Biogasanläggningen Boden

Beställare Bodens Kommun
Färdigt 2014

20140603_102356